TRYGGHET OCH SPÄNNING

decorative line

Tjänsteområden: Brand och säkerhet

För att göra din verksamhet tryggare och säkrare erbjuder vi en rad olika säkerhetssystem och brandskyddslösningar – inklusive ett unikt, portabelt sprinklersystem.

Bergendahls el Tjänsteområde Brand och säkerhet

Vi är ett säkert val med rätt behörighet

Säkerhet och trygghet är två av de viktigaste orden för både människor och verksamheter. Via vårt dotterbolag Telenta ser vi till att du kan känna just detta i alla lägen.

Vi erbjuder en rad olika säkerhetssystem, inklusive inbrotts- och överfallslarm, passagekontroll, kameraövervakning samt integration av systemen. Givetvis sköter vi allt från projektering till installation, service och support. Genom att systemen integreras fullt ut maximeras din säkerhet samtidigt som administrationen blir enklare och driftsekonomin en trevligare läsning. Telenta har behöriga ingenjörer för CCTV och är en certifierad anläggarfirma för inbrottslarm, larmklass 3.

Naturligtvis är vi även en certifierad anläggarfirma för brand. Ditt brandskydd är en viktig del av din säkerhet och kan antingen integreras i våra system eller köpas fristående. En innovativ del av vårt erbjudande är en portabel sprinkler, vilken är en lättinstallerad och kostnadseffektiv förstärkning av ditt skydd.

 

Case

Klicka på bilderna för att läsa mer om några av våra tidigare uppdrag

sinus curve

Bergendahls El-koncernen består av åtta bolag:
moderbolaget Bergendahls El Gruppen AB, samt sju dotterbolag.