TRYGGHET OCH SPÄNNING

decorative line

Om oss: Välkommen till Bergendahls El.

Vi är en totalleverantör inom el- och säkerhetsteknik. Ett samtal eller mejl till oss räcker för att få hjälp av den eller de proffs ditt uppdrag kräver. Organisatoriskt är vi indelade i ett antal företag som alla levererar högsta kvalitet. Något Bergendahls El har gjort sedan 1909.

Kort om koncernen

Så här är Bergendahls El Gruppen indelad. Klicka på pilarna för mer information om våra bolag.

Bergendahls el Om oss

Högsta kvalitet. Det är vår standard.

Du kan tryggt lita på att vi sätter kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbetet i centrum. Därför är vi certifierade enligt ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö) samt ISO 45001 (arbetsmiljö). I vardagen innebär det att du får vad vi lovat, på utsatt tid och till rätt pris. Schysst, ärligt, transparent – det är så vi jobbar.
För aktuell omfattning av certifierade bolag, se certifikat med bilaga.

 

Här följer vår KMA-policy i sin helhet.

Företagen inom Bergendahls El Gruppen AB sätter yrkesskickligheten i centrum och värnar om att alltid genomföra uppdrag med god kvalitet samt högsta kostnadseffektivitet för våra kunder.

Vi tror på och strävar efter en, i alla dimensioner, hållbar värld. Detta innebär bland annat identifiering, och i möjligaste mån reducering, av negativ miljöpåverkan. Det innebär också att vi värnar om och bidrar på ett positivt vis till samhällets utveckling och följer tillämpliga lagar och andra krav som verksamheten berörs av.

Vi visar ödmjukhet inför andras roller och tar ansvar genom ett respektfullt agerande som bygger på tolerans inför olikheter. Våra medarbetare bjuds via olika forum in till samråd och medverkan för att ständigt förbättra och utveckla verksamheten och verksamhetssystemet.
Genom att aktivt förbättra och anpassa våra arbetsplatser förebygger vi skada och ohälsa samt minskar våra arbetsmiljörisker, med målet att upprätthålla ett sunt, säkert och trivsamt arbetsklimat.

Genom bl.a. utbildning och återkoppling engageras alla medarbetare till att uppfylla våra kunders önskemål samt upprätthålla en sund och livskraftig verksamhet ur såväl ekonomiskt som kvalitets-, hållbarhets- och arbetsmiljöperspektiv.

Vår historia

Mycket har hänt sedan två bröder grundade en elfirma 1909. Idag sysselsätter Bergendahls El runt 190 medarbetare och mycket av vår vardag skulle förmodligen kännas som science fiction för våra grundare.

sinus curve

Bergendahls El-koncernen består av åtta bolag:
moderbolaget Bergendahls El Gruppen AB, samt sju dotterbolag.