TRYGGHET OCH SPÄNNING

decorative line

Tjänsteområden: Projekt

Du vet att projekt inom el- och säkerhetsteknik kan vara komplexa och utmanande. Vad som förenar dem är att Bergendahls El har den spetskompetens som krävs för att leverera rätt lösning – oavsett hur dina behov ser ut.

Bergendahls el Tjänsteområde Projekt

Vi fixar det komplexa. Helt enkelt.

Bergendahls El har en lång och omfattande erfarenhet av alla slags projekt inom el- och säkerhetsteknik – från skolor och sjukhus till bostäder och kontorsfastigheter. Du kan lita på att vi tar ansvar för allt från kraftförsörjning till minsta lilla strömbrytare – och ser till att helheten fungerar.

Konkret handlar projekten ofta om elinstallationer och system för larm, brand, säkerhet och data, men vi är också specialister på digitala belysningssystem. Självklart skapar vi anpassade lösningar inom projekteringsstöd och rådgivning samt erbjuder konsultation vid programmering och service. Nyckelorden i alla projekt är noggrann planering, tydlig styrning och ett högklassigt utförande. Det garanterar kostnadseffektiva slutresultat av bästa sort.

Vill du veta mer? Vi berättar gärna.

Kontakta oss idagarrow

Case

Klicka på bilderna för att läsa mer om några av våra tidigare uppdrag.

sinus curve

Bergendahls El-koncernen består av åtta bolag:
moderbolaget Bergendahls El Gruppen AB, samt sju dotterbolag.