TRYGGHET OCH SPÄNNING

decorative line

Tjänsteområden: Service

Vi tror att du vill ha en modern anläggning som är driftsäker, energieffektiv och sänker dina kostnader. För oss handlar vårt serviceerbjudande om att säkerställa det – varje dag.

Bergendahls el Tjänsteområde Service

Vad behöver du idag? Ok, fixat.

Bergendahls El hjälper dig med alla typer av serviceuppdrag. Det kan innebära totallösningar för lokalanpassningar, energieffektiviseringar, KNX-system, solenergi eller PLC-system. Och vi kan migrera gamla installationer till nya. Det gynnar såväl din verksamhet som samhället i stort eftersom driften av byggnader står för nära 50 procent av all energikonsumtion i Sverige.

Enkelt uttryckt vet vi vad din anläggning behöver nu och i framtiden. Vi gör det som krävs, felsöker vid behov och fixar såväl små finjusteringar som stora förändringar – allt för att säkra en effektiv drift. Det maximerar prestandan och minimerar energianvändningen. Resultatet? Lägre kostnader och minskad miljöpåverkan.

Vill du veta mer? Vi berättar gärna

Kontakta oss idagarrow

Case

Klicka på bilderna för att läsa mer om några av våra tidigare uppdrag.

sinus curve

Bergendahls El-koncernen består av åtta bolag:
moderbolaget Bergendahls El Gruppen AB, samt sju dotterbolag.